Holostřevské cyklovyjížďce přálo počasí

Pořadatelé za podpory počasí připravili účastníkům …

mimořádný zážitek. Celotýdenní pěkné počasí vysušilo většinu louží, i když ani to některým účastníkům nezabránilo, aby si tu svojí našli. Od rána svítilo sluníčko a i když předpověď se pohybovala ve stínu kolem 18 stupňů, v době startu v 10:00 už bylo na sluníčku cca 23 stupňů a i když se po poledni sem tam začal objevovat nějaký mráček, teplota na pláži Výrovského rybníka vystoupala až na 34 stupňů na slunci.

Pořadatelé zvolili již vyzkoušenou trasu na jih od Holostřev s tím, že nejdelší 43 km trasu bylo možné různě zkracovat dle trénovanosti a aktuální schopností účastníka. Přesto většina z 35 cyklistů jela (rekreačním tempem) trasu nejdelší. Mimochodem nejstarší účastník cyklovyjížďky byl ročník narození 1940!

První úsek vedl z Holostřev s přebroděním Výrovského potoka lesem do Kosova, pak vlevo do Borovan a dál jižně od Borovanského rybníka (Fučka) až k cyklotrase č. 37. Kdo chtěl, mohl zabočit vlevo rovnou do Brodu u Stříbra, nejdelší trasa pokračovala vpravo až k silnici a vpravo do Starého Sedla, kde bylo na pouti první občerstvení.

Druhá část pokračovala přes Darmyšl, Prostiboř a Telice tentokrát až za Milevo, za kterým se sjelo vlevo po asfaltové cestě dolu k Úhlavce, přes ní po lávce a na druhé straně Úhlavky lesem až k silnici, po které se vlevo sjelo dolu do Brodu u Stříbra, kde bylo druhé občerstvení. Závěrečná část vedla lesem do Holostřev, přičemž bylo možné se vykoupat ve Výrovském rybníce.

Po dojezdu čekalo cyklisty příjemné posezení ve stínu s možností občerstvení a ve 14:30 bohatá tombola, ve které vyhrál každý účastník. Poté se už odpočívalo a mimo jiné diskutovalo o příští cyklovyjížďce v Lužné první sobotu v srpnu.

Fotogalerie.

Rozpis následujících cyklovýletů.

Autor: Ing. Josef Hrábek #ZŠ#