Propozice / Proposition

Mistrovství České republiky v kategorii Elite muži,
Český pohár v cyklokrosu TOI TOI Cup Stříbro 12.1.2013 – PROPOZICE

 Velká cena města STŘÍBRA

Pořadatel:                Město Stříbro

Místo konání:           Stříbro – sportovní areál TJ Baník Stříbro, Palackého ulice, GPS: 49°45’25″N, 13°0’29″E

Ředitel závodu:        Zdeněk Štybar, tel./fax: + 420 374 616 155, mobil: +420 602 457 278

Sekretář závodu:    Ing. Vladimír Špiler, mobil: +420 606 725 064, e-mail: FanStyby@stribro.cz

Rozhodčí:                Ing. Miroslav Janout (CZE)

Přihlášky:                  Přihlášky se zasílají na adresu Agentury Cyklistika s.r.o.,
tel.: +420 380 120 780, fax: +420 380 120 527, e-mail: info@cyklokros.cz
nejpozději 3 dny před startem příslušného závodu, tj. do 9. ledna 2013.

Program:                    09:00 výdej startovních čísel v kanceláři závodu
11:00 porada vedoucích týmů
11:00 konec výdeje startovních čísel
12:30 Elite (společně U23, Elite) – 60 minut – po dojezdu vyhlášení vítězů
Časový rozpis se může změnit dle požadavků České televize.
14:00 Diskotéka, občerstvení zajištěno po celou dobu konání závodů

Vyhlášení:                 Ihned po skončení závodu v prostoru cíle první 3 jezdci mistrovství republiky, v kategorii Elite muži
celkový vítěz TOI TOI Cup 2012/2013 a vítězný tým TOI TOI Cup 2012/2013.

Kancelář závodu:    Stříbro, sportovní areál TJ Baník Stříbro, Palackého ulice 1269.

Doping. kontrola:    Stříbro, sportovní areál TJ Baník Stříbro, Palackého ulice 1269.

Šatny, sprchy:          Stříbro, sportovní areál TJ Baník Stříbro, Palackého ulice 1269.

Ubytování:                 Pořadatel nezajišťuje. Informace o možnostech ubytování ZDE.

Zdravotní zajištění: Sanita J 3, v.o.s.

Předpis:                     Závodí se podle platných pravidel UCI, pravidel ČSC a ustanovením tohoto rozpisu. V případě porušení
pravidel budou uplatněny sankce dle předpisů trestů UCI pro kategorii Elite mužů, pro ostatní kategorie
podle ČSC. Všichni soutěžící startují na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody vzniklé konkurencí
nebo jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti propozicím závodu
v důsledku nepředvídaných okolností.

Ceny:                           Vítězové jednotlivých kategorií obdrží vedle předepsaného finančního ocenění poháry a další věcné ceny.
Czech National Cyclo-cross Championships Elite men,
National Cup TOI TOI Stříbro 12.1.2013 – 
PROPOSITION

TOI TOI CUP 2012/2013 – RACE GUIDE 12TH JANUARY 2013 – STŘÍBRO (8st  RACE)

Organizer:                       The city of Stříbro

Place of the race:          Stříbro, the TJ Baník sport area Stříbro, GPS: 49°45’25″N, 13°0’29″E

Director of the race:     Zdeněk Štybar, tel./fax: +420 374 616 155, mobile phone: +420 602 457 278

Secretary of the race:  Ing. Vladimír Špiler, mobil: +420 606 725 064, e-mail: FanStyby@stribro.cz

Commissaire:                Ing. Miroslav Janout (CZE)

Entry forms:                    The entry forms for all categories must be sent by e-mail to Agentura Cyklistika,
e-mail info@cyklokros.cz, tel.: +420 380 120 780 at least 3 days before the race
till 9st January 2013.

Programme:                   12:30 U23, Elite men
The time schedule may change according to Czech Television requirements.

Race office:                    The sport area TJ Baník Stříbro, Palackého street 1296.

Start numbers:               In the race office from 9:00. The start number delivery will be ended at 11:00.

Changing rooms, showers: The sport area TJ Baník Stříbro, Palackého Street 1296.

Doping control:               The sport area TJ Baník Stříbro, Palackého Street 1296.

Length:                             3.170 meters

Pit:                                     double pit

Awards ceremony:       Immediately after the end of the race at the finish area first 3 riders of the National Championships,
the total winner of Toi Toi Cup 2012/2013 and the winning team of Toi Toi Cup 2012/2013.

Accommodation:           The organizer doesn´t organize. Information about accommodation.

Conditions:                       All riders must show the valid licence of their own cycling federation for the year 2013.

Medical service:             Sanita J 3, v.o.s.

Racing fees:                    According to the proposition of national cup Toi Toi Cup 2012/2013.

Regulations:                     Competition runs according to the valid UCI regulations, Czech Cycling Federation regulations,
proposition of Toi Toi Cup and according to these regulations. In case of violation of the rules,
sanctions will be applied according to UCI penalty regulations for category Elite,
for the other categories according to the Czech Cycling Federation. All competitors will start at their
own risk, the organizer is not liable for damages incurred to competitors or caused by them.
The organizer reserves the right to any necessary technical changes against the race guide
due to unforeseen circumstances.