FanKlub

Vítejte na stránkách občanského sdružení FAN KLUB Zdeňka Štybara.

Povzbuzovat cyklokrosaře Zdeňka Štybara jezdili zpočátku jen jednotlivci, ale s jeho přibývajícími úspěchy se „nabalovalo“ stále více fanoušků. Zhruba od roku 2005 s ním začíná jezdit po důležitých závodech stále větší parta lidí a zájem i dalších se zvětšuje natolik, že fanoušci začali jezdit autobusem.

Protože v tolika lidech se už začínaly objevovat různé problémy, dospělo se postupně k názoru založit občanské sdružení, ve kterém budou jasné jak kompetence, tak odpovědnost. Občanské sdružení bylo založeno na ustavující schůzi dne 4. listopadu 2008 v restauraci u Hárva v Sytně, kde FAN KLUB díky tomu, že majitel restaurace je také velký Zdeňkův fanda, má i svoje zázemí.

FAN KLUB Zdeňka Štybara, o. s. založilo 21 fanoušků, kteří si do svého čela zvolili předsedu Ing. Vladimíra Špilera a místopředsedu Bc. Jana Macáka. Sdružení je ale otevřené i dalším zájemcům. Stačí se seznámit se stanovami, vytisknout a vyplnit přihlášku a zaslat jí na níže uvedenou adresu nebo se na e-mailu níže dotázat, kam přihlášku doručit osobně. Na zmíněném e-mailu zodpovíme i případné další dotazy.

Na zajištění činnosti FAN KLUBu se od jeho vzniku vedle rozrůstající se členské základny podíleli i:

za což jim patří naše poděkování.

FAN KLUB Zdeňka Štybara, o. s.
Sytno č. 13
349 01 Stříbro
IČO: 265 77 925
E-mail: FanStyby@stribro.cz