Parkování / Parking

Mistrovství České republiky v kategorii Elite muži,
Český pohár v cyklokrosu TOI TOI Cup Stříbro 12.1.2013 –
 Dopravní situace / Traffic situation

V době konání Českého poháru v cyklokrosu TOI TOI Cup bude úplně uzavřena část Palackého ulice od křižovatky s ulicí Nerudovou až po další křižovatku po dobu od 7:00 do 19:00. Objízdná trasa pro osobní i nákladní dopravu bude vedena po místních komunikacích ul. Brožíkova a ul. Gagarinova. Objízdná trasa platí pro oba směry, každý směr jinou místní komunikací.